برنامه اکوخبر

هشدار کم آبی به پایتخت رسید

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر از ورود این استان به وضعیت نارنجی داده است.

به گفته محمدرضا بختیاری امسال ظرفیت بارندگی استان تهران نسبت به ۵۰ سال گذشته بسیار بداست و میزان بارندگی امسال استان تهران ۲۹۰ میلی متر است در حالی که سال گذشته این رقم ۴۴۰ میلی متر بوده یعنی تقریبا ۵۱ درصد کاهش داشته است.

بختیاری به وضعیت سدهای تهران هم اشاره کرده و افزوده امسال ۷۹۰ میلیون متر مکعب آب در سدهای تهران ذخیره شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ذخایر این سدها یک میلیارد و ۱۵۰ متر مکعب بوده که نشان دهنده ۳۶۰ میلیون متر مکعب کسری می باشد. همچنین از مرداد برای مشترکین بد مصرف قطعی چند ساعته در نظر گرفته می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد