برنامه اکوخبر

شکست راه‌ حل اعتصاب‌ ها

بعد از بالا گرفتن اعتصاب و اعتراض کارکنان صنعت نفت دولت اعلام کرد که با همکاری مجلس سقف دو میلیون و نیمی افزایش حقوق را برای این دسته از کارکنان برمی‌دارد.

اما حالا شنیده می‌شود که این تصمیم شکست خورده و حل این معضل به دولت بعد موکول شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد