برنامه اکوخبر

صادرات نفت زنده شد

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) به قیمت سال ۹۵، در بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با احتساب نفت ۶.۲ درصد و بدون احتساب نفت هم ۴.۷ درصد رشد داشته است.

این طور که بانک مرکزی گزارش داده به استثنای گروه کشاورزی که بخاطر خشکسالی و کاهش تولید افت عملکرد داشته، بقیه گروه های اقتصادی با رشد مواجه شده اند. در بخش نفت ۲۳.۳ درصد در بخش صنایع و معادن ۲.۱ درصد و در بخش خدمات هم ۷ درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد