برنامه اکوخبر

مقتدی صدر، صدرنشین شد

نتایج اولیه انتخابات پارلمان عراق منتشر شد. این نتایج گویای صدرنشینی و پیشتازی مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون است.

مشارکت در انتخابات ۴۱ درصد عنوان شده است. جریان صدر در این انتخابات بیش از ۷۱ کرسی کسب کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد