در متن این اطلاعیه آمده افراد بالای ۶۰ سال که دو نوبت واکسیناسیون اولیه از واکسن های غیر  فعال شده سینوفارم، کوواکسن بهارات، و کووایران برکت استفاده کرده اند، باید نوبت سوم واکسنی ترجیحا مشابه نوع اول را به فاصله چهار ماه از نوبت دوم دریافت کنند.

دیگر کشورها چه زمانی اقدام به تزریق دوز سوم واکسن کرونا کرده اند؟

در اکو خبر امشب ببینید.