استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی کلید می خورد که چندی پیش زمزمه هایی از استیضاح دیگر وزرا مانند وزیر صمت و حتی وزیر اقتصاد نیز به گوش می رسید. اما علت اصلی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟