به گزارش اکوایران، برخی دولتمردان و چهره های رسانه ای در هفته های اخیر سعی کردند که مسوولیت افزایش رشد نقدینگی و تورم را به طور کامل گردن بانک ها بیاندازند. سوال این است که پروسه ای که بانک ها در خلق نقدینگی نقش بازی می کنند چیست؟ در این پروسه بانک ها به خودی خود عامل هستند یا معلول علت دیگری واقع شده اند؟

اگر پاسخ این است که بانک ها با اعطای تسهیلات منجر به خلق اعتبار و نقدینگی شده اند، پس نقش ذاتی بانک ها که ارائه تسهیلات به آحاد اقتصاد است، چگونه باید محقق شود؟ اگر مطالبات مشکوک الوصول شبکه بانکی طی سال های اخیر به عدد قابل ملاحظه ای رسیده است، نقش دولت ها و تسهیلات تکلیفی در آن چه بوده است؟

به تازگی عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی تلویحا اعلام کرد که دولت با فشار به بانک ها، اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی را افزایش داده است. در واقع دولت برای اینکه نقش مثبت داستان را پیدا کند، مستقیم به سراغ بانک مرکزی نرفت، و استقراض خود را از شبکه بانکی انجام داد تا شبکه بانکی نیز ناچار به استقراض از بانک مرکزی شود. در این حالت آنچه روی کاغذ می ماند، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، اما در تحلیل واقعی مقصر کیست؟

علاوه بر اینها هجمه ای هم ضد بانک های خصوصی به راه افتاده، که گویی از زمان ایجاد بانک های خصوصی تورم در ایران بوجود آمده است. اساسا سهم بانک های خصوصی از بازار چقدر است؟

«اکوایران» این ابهامات و سوالات را در گفتگویی با حجت قندی، اقتصاددان به میان گذاشته است که می توانید در ویدئوی بالا مشاهده کنید.