۰۲:۱۰
بازار خودرو در هفته دوم آذر 1402 شاهد رشد اندک قیمتی برخی خودروها بود. تعدادی از محصولات پرتقاضای خودروسازان نیز با قیمت های…

آخرین اکوکار

۰۲:۱۰
بازار خودرو در هفته دوم آذر 1402 شاهد رشد اندک قیمتی برخی خودروها بود. تعدادی از محصولات پرتقاضای خودروسازان نیز با…
۰۳:۱۱
بازار خودرو این هفته به نوسانات کنترل شده خود ادامه داد. البته بخشی از خودروهای لوکس که قبل از ممنوعیت واردات به ایران…
۰۲:۱۰
بازار خودرو هفته پایانی آبان سال جاری را همانند چند وقت اخیر با افت و خیز سپری کرد. قیمت برخی خودروها روند صعودی…
کارگزاری مفید