۰۲:۴۶
در کهکشان دنیای خودرو به اندازه‌ای ستاره وجود دارد که کسی متوجه درخشش ستاره های جدید نشود. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد یک ستاره…

آخرین اکوکار

۰۲:۴۶
در کهکشان دنیای خودرو به اندازه‌ای ستاره وجود دارد که کسی متوجه درخشش ستاره های جدید نشود. با این تفاسیر به نظر…
۰۲:۱۶
سیاست‌گذار خودرویی برای مقابله با بازار آشفته خودرو به هر دری می‌زند و هر مسیری را که فکر کند ذره‌ای به بهبود اوضاع…
۰۲:۳۷
سال 2022 سال پرچالشی برای صنعت خودرو بود. از بحران ریزتراشه‌ها گرفته تا تهاجم روسیه به اوکراین همه دست به دست هم دادند…
۰۲:۳۰
بازار خودروی ایران بیمار است و تاکنون هیچ‌کدام از نسخه‌های داده شده نتوانسته این بیماری را به طور کامل مداوا کند.