محدودیت منابع هلیوم در کره زمین موجب شده، تا این عنصر استراتژیک، قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را در سال‌های اخیر ثبت کند.

از مجموع ۴۰ میلیارد مترمکعب ذخایر هلیوم جهان، حدود ۱۰ میلیارد مکعب آن در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان در مرز آبی دو کشور ایران و قطر قرار دارد.