به گفته وی، در متن جدید طرح بانکداری، هر چند در حوزه نظارت بانکی، احکام خوبی دیده شده اما در همین بخش هم برگشت به عقب دیده می‌شود و اختیارات معاون نظارتی کلا مخدوش شده است.