طی این نشست تفاهم نامه مشترکی بین انجمن بلاکچین ایران و ساتکا هم امضا شد‌.