وجود دستگاه‌های استخراج رمزارز در ساختمان بورس تهران، تنها تناقض این خبر نبود، بلکه وقتی رییس کمیته بازار سرمایه مجلس گفت سه بیت‌کوین هم استخراج شده، وقتی تنها در شش ساعت شرکت بورس تکذیب می‌کرد و سازمان بورس تایید، وقتی گفتند دستگاه‌ها ماینر نبوده بلکه سرور مرکز داده بوده ولی بیت‌کوین استخراج شده، تناقض‌های این خبر به اوج خودش رسید.

اما سوالات مهمتری وجود دارد که پشت عبارت "استخراج در بورس" پنهان شده اند. در این قسمت از برنامه #اکوتک سوالات مهم‌تری از مسئولین داریم.

داستان استخراج در بورس دقیقا چه بود؟

ماینرهای بورس برای چه کسانی بودند؟

ماجرای تکذیب و تایید در ۶ ساعت چه بود؟

آیا استخراج در زیرزمین ساختمان ممکن است؟

استخراج سه بیت‌کوین چقدر زمان می‌برد؟

ماینرهای بورس تحقیقاتی بودند؟

نکاتی از ماینرهای بورس که نمی‌گویند