ماجرا از چه قرار است؟ آیا اختلال به وجود آمده به طور کامل رفع شده یا هنوز پابرجاست؟ روش جلوگیری از تکرار این اتفاق چیست؟

مهدی سالم، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ می‌دهد.