کرونا با معادن و صنایع معدنی چه کرد؟

گسترش قلمرو کرونا فعالیتهای معدنی بسیاری از نقاط دنیا را با اختلال و پیچیدگی روبهرو کرده است. آسیب شناسی ها نشان میدهد کووید- ۱۹ تبعاتی همچون «رکود بازارهای جهانی»، «افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی»، «روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی» و «ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه» را به بخش معدن و صنایع معدنی تحمیل کرده است.

کارشناسان معتقدند تعطیلی حدود ۴۰۰ معدن در سطح جهان براثر کرونا، می‌تواند عامل مهمی برای افت تقاضا و پیامد تعادل عرضه و تقاضا شود.

در این میان معادن و صنایع معدنی ایران هم از گرداب این بحران در امان نبودهاند و آثار تخریبی ویروس کرونا به این بخش استراتژیک نیز سرایت کرده است. با توجه به اینکه بخش معدن تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع است، کاهش تولیدات معدنی از سویی سبب شده پاسخ‌گویی به مواد اولیه واحد‌های تولیدی به کندی صورت بگیرد و از سوی دیگر به دلیل کاهش فعالیت‌های تولیدکنندگان، تقاضا نیز برای مواد اولیه کاهش یافته که همین مسئله موجب شده بخش معدن با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و تأمین هزینه‌های جاری مواجه شود. این موضوع نگرانیهای بسیاری برای تولیدکنندگان فلزات کشور از جمله فولادیها به وجود آورده است.

«اکو معدن» در گفتوگو با داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بهعنوان متولی بخش معدن کشور و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران که نماینده فعالان بخش خصوصی معادن محسوب میشود، به بررسی چالشهای این حوزه در عصر کرونا پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد