تحقق سود عادلانه زنجیره فولاد در بستر رقابتی

زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن به عنوان ماده اولیه گرفته تا محصولات نهایی مانند شمش، ورق و ... ، فعالیت ها و تولیدات مختلفی را در بر می گیرد.

تفاوت در حاشیه سود شرکت های فعال در زنجیره تولید فولاد و سنگینی کفه سود به سمت تولیدات نهایی مانند شمش و ورق، موضوعی بوده که همواره از سوی شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی و گندله مطرح شده است و این شرکت ها خواستار رقابتی شدن قیمت گذاری در این زنجیره هستند.

در حال حاضر حاشیه سود ایجاد شده در زنجیره فولاد یکسان نیست و بیشترین حاشیه سود ایجاد شده با حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مربوط به شرکت های تولیدکننده شمش می شود، در حالی که این میزان برای شرکت های آهن اسفنجی حداکثر و در بهترین حالت ۲۰ درصد است.

شماری از کارشناسان بر این باورند که اگر مبنای سیاستگذاری تغییر کند و عرضه و تقاضای بازار، ملاک قیمت گذاری قرار گیرد، حاشیه سود عادلانه ای در کل زنجیره ایجاد می شود.  

اکومعدن در این برنامه در گفت و گو با  علیرضا مهرمنش، معاون اقتصادی شرکت احیا استیل فولاد بافت، چالش های یکسان نبودن حاشیه سود در زنجیره فولاد و راهکارهای پیشنهادی را بررسی کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد