برنامه ۲۰ ساله فولاد بافت در حوزه مسئولیت اجتماعی

شرکت احیا استیل فولاد بافت با ظرفیت اسمی تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، در سال ۹۹ به تولید حدود ۷۸۸ هزار تن آهن اسفنجی دست می یابد.

از آنجا که بر اساس استاندار میدرکس، میزان تولید واحدهای احیا در سال دوم فعالیت باید ۸۰ درصد ظرفیت اسمی باشد، بنابراین میزان تولید شرکت مناسب بوده است و به نظر می رسد، رقم تولید ۸۰۰ هزار تن در سال های آتی حفظ خواهد شد.

 از سوی دیگر شرکت، برنامه ایجاد کارخانه دیگر  آهن اسفنجی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و واحد گندله سازی را به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در نظر دارد.  

در سال های اخیر گام های مناسبی در راستای پیشرفت و توسعه صنعتی منطقه بافت کرمان برداشته شده است. در این شرایط و همزمان با توسعه صنعتی این منطقه، لازم است با انجام مطالعات لازم، برنامه های مسئولیت اجتماعی نیز با تدبیر و دقت لازم اجرایی شود. در این راستا، شرکت فولاد بافت در حال تدوین و اجرای طرح جامع بیست ساله مسئولیت اجتماعی بوده تا همزمان با طرح جامع توسعه صنعتی و تبدیل شدن این منطقه به قطب صنعتی، برنامه مدون مسئولیت اجتماعی نیز طبق هدفگذاری مربوطه پیش برود. اکو معدن در این برنامه در گفت و گو با سورنا زمانیان، مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت به بررسی این موارد پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد