تامین ۹۲ درصد نیازهای فولاد خوزستان از داخل

فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکت مطرح در بخش تولید فولاد کشور، هم اکنون ۹۲ درصد نیاز خود به قطعات، تجهیزات لازم و مواد مصرفی را از داخل کشور تامین می کند.

 از طرفی این شرکت قصد دارد به زودی، نیاز ۸ درصدی به تجهیزات خارجی را به کمتر از ۵ درصد کاهش بدهد.

از آنجا که بخشی از تجهیزات مورد نیاز این کشور در ایران تولید نمی شود و مواد اولیه لازم وجود ندارد، طبیعتا از موارد تحت لایسنس شرکت های خارجی استفاده کرده است. با این وجود، شرکت همواره با حمایت و سرمایه گذاری از بومی سازی به دنبال مشابه سازی نیازها و تجهیزات بوده و به سازندگان داخلی کمک کرده تا فرآیند ساخت داخل را پیش ببرند. 

 اکو معدن در این برنامه در گفت و گو با محمد سلیمی نبی، معاون خرید شرکت فولاد خوزستان به بررسی ابعاد فعالیت های این معاونت و اقدامات این شرکت در جهت کاهش وابستگی و بومی سازی پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد