مزایده بزرگ معدن ایران را نجات می‌دهد؟

در جلسه‌ای که با حضور علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، برگزار شد، عنوان شد که شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور به مزایده گذاشته می‌شود.

این مزایده بزرگترین مزایده ملی کشور به حساب می‌رود. حال سوالاتی ذهن فعالین اقتصادی را به خود مشغول کرده، آیا می‌توان گفت که این اتفاق مبارکی برای معدن ایران است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که نظارت درستی بر این مزایده انجام گیرد و بخش خصوصی بتواند بدون مانعی در آن مشارکت کند؟ با برگزاری این مزایده امکان رانت‌‌بازی از بین می‌رود؟ در این برنامه اکومعدن، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران به این سوالات پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد