گره کور قراردادهای متوقف باز خواهد شد؟

رجبی مشهدی: با هدف حل مشکلات تولید کنندگان کالا و خدمات صنعت برق، از جمله «تعیین تکلیف قراردادهای متوقف» و «الویت بندی قراردادها»، در نظر داریم میزان سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات صنعت برق را تا 2 برابر رقم فعلی آن افزایش دهیم.

دست اندرکاران صنعت برق به همین منظور مذاکراتی با بانکها انجام داده اند تا از طریق گشایش‌ اعتبارات اسنادی (صرفا در فاز اول برای تجهیزات صنعت برق در حوزه توزیع) به حل این مساله کمک شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد