مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که بزرگ‌ترین بهره‌بردار میدان‌های گازی کشور است در گفتگو با اکوایران، به سه مأموریت ویژه‌ای پرداخت که در صورت تأمین منابع مالی مناسب، مقرر است در قالب طرحی ضربتی، میزان تولید گاز کشور را در بازه زمانی ۴ ساله، ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.