به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند: دولت «صنعت برق» را به جای کسب و کار، خدمت در نظر گرفته و حواس آنها از اقتصاد این صنعت به ارائه سرویس پرت شده و عملا خطای «حواس‌جمعی» در این صنعت نیز مشهود است.  اما سوال اینجاست که هزینه «حواس پرتی» دولت را کدام بخش خواهد داد؟ صنعت برق، مردم یا هر دو؟

جمال الدین عزیزی، مدیر عامل «هلدینگ برق و انرژی سپه» در گفت‌و‌گو با اکو نیرو  به این پرسش که «قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر، به چه میزان رشد داشته است؟» پاسخ داد.