صنعت برق در آستانه ورشکستگی

تصمیمات کلان وزارت نیرو در طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز، اعمال تحریم‌های غیرقانونی از سوی آمریکا، ارزی بودن سرمایه‌گذاری در صنعت برق، محدودیت‌های نبود نظام صحیح قیمت‌گذاری کالای برق، فشارهای دولت در عدم پرداخت به موقع منابع صنعت برق کشور، شرایط مبهم و پرریسکی را برای بازار‌ برق کشور ایجاد کرده که ساده ترین نتیجه آن خالی شدن توسعه نیروگاه‌های کشور از سرمایه‌گذاران است.

همچنین امکان توسعه، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برق در طی سال‌های اخیر با چالش اساسی روبرو شده و این موضوع عدم اطمینان زیادی را در ارائه برق با کیفیت پایدار در سال‌های آتی ایجاد کرده است. در این برنامه اکونیرو با جناب مهندس خوش‌گفتار، در مورد شرایط سخت سال‌های اخیر صنعت برق، ورشکستی نیروگاه‌های موجود و عدم همراهی مناسب دولت‌ها با شرایط اقتصادی صنعت برق گفتگو کرده و راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست فعلی را بررسی کردیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد