اتفاقی که از یکسو باعث واقعی شدن نرخ برق و درآمدزایی تجدیدپذیرها شده و از سوی دیگر صنایعی که در پیک تابستان دچار عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی ناشی از قطع برق می‌‌‌شدند، با خرید از این بازار شفاف که دولت در قیمت‌گذاری آن دخالتی ندارد، می‌توانند برق‌شان را تامین کنند و طبق دستورالعمل وزیر نیرو در برنامه‌‌‌های مدیریت باز هم در اولویت آخر قطعی برق قرار بگیرند.

با وجود این اتفاق مثبت، سوالات مختلفی به ذهن متبادر می‌شود. از جمله اینکه این طرح چه تاثیری بر اقتصاد تجدیدپذیرها دارد؟ آیا می‌توان امیدوار بود که دولت از قیمت‌گذاری در سایر بخش‌‌‌های صنعت برق هم فاصله بگیرد؟! بعد از پایان یافتن پیک مصرف چه سرنوشتی در انتظار تابلوی سبز و تجدیدپذیرها خواهد بود؟

محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران در اکونیروی این هفته به این پرسش ها پاسخ داد.