اینکه این ساختار از چه ویژگی‌‌هایی تبعیت کرده، بارها از سوی کارشناسان این حوزه بررسی شده، اما وضعیت امروز صنعت برق و ناکارآمدی سیاست‌ها نشان‎ می‌دهد ساختار موجود نیازمند یک تغییر اساسی است. 

حال سوال اینجاست که اساسا تجدید ساختار، لازمه­ پویایی صنعت برق بوده است؟ و مهمتر اینکه تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ای بوده و آیا تداوم آن برای صنعت برق یک ضرورت به شمار می رود؟

اکونیروی این هفته به سراغ محمد ملاکی معاونت اسبق برق وزارت نیرو و مدیرعامل اسبق شرکت توانیر رفته تا پاسخ این سوالات را از او جویا شود.