حال سوال اینجاست، چرا در سالهای اخیر که خاموشی ها به زمستان رسیده، برنامه ای برای عبور از این بخش نداشته ایم؟ در واقع آیا مدیریت مصرف در بخش خانگی در حوزه برق در زمستان نیز چاره ساز خواهد بود؟ 

و آیا امسال هم باید منتظر مازوت‌سوزی نیروگاه ها و آلودگی هوا باشیم؟ 

و مهمتر اینکه با توجه به شرایط پیش روی صنعت برق، می‌توان از پیک تابستان ۱۴۰۳ با تامین برق پایدار عبور کرد؟ 

در این برنامه به سراغ حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران رفتیم تا از او راه حل‌های کوتاه مدت عبور از خاموشی های زمستان پیش رو و تابستان سال آینده‌ را جویا شویم.