روز چهارشنبه،‌ کاهشی ها قدرت بیشتری در بازار ارز داشتند. آن ها توانستند اسکناس آمریکایی را از نزدیکی محدوده ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان دور کنند و به سوی سطح ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی ببرند. البته برخی فعالان نیز به افزایش قیمت انتهای وقت روز چهارشنبه توجه داشتند و انتظار داشتند که این روند در روز جاری، فضای بازار را متاثر کند. 

برخی تحلیل گران فنی با توجه به روند نسبتا کاهشی دلار در روز چهارشنبه، باور دارند که در روز جاری نیز کاهشی ها دست بالاتر را در بازار خواهند داشت و این موضوع موجب خواهد شد که اسکناس آمریکایی بار دیگر به سوی حمایت حساس ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت کند. 

photo_2022-02-12_09-04-13

تحلیل گران فنی باور دارند که در صورت شکست حمایت ۲۶هزار و ۲۰۰ تومانی، اسکناس آمریکایی حداقل تا محدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش خواهد یافت. با این حال،‌کاهشی های بازار ارز کار دشواری دارند،‌ چرا که اسکناس آمریکایی در هفته جاری یک بار توانست با قدرت از محدوده ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومانی دفاع کند. 

به گفته برخی بازیگران ارزی، گمانه زنی های مثبت در مورد احیای توافق هسته ای مهم ترین عاملی است که موجب شده است خریداران از بازار تا حد زیادی خارج شوند و فروشنده ها دست بالاتر را در معاملات داشته باشند. در این وضعیت حتی در صورتی که دلار به سوی حمایت ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومانی نرود،‌ کار دشواری برای رشد قیمت به بالای محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد داشت. 

برخی از معامله گران باور دارند که دلار پیش از رسیدن به توافق هسته ای بخش بزرگی از افت خود را تجربه کرده است و در صورت توافق نیز دشوار است که زیر مرز ۲۵ هزار تومان تثبیت شود.