به گزارش اکوایران٬ در ابتدای روز دوشنبه خبری از خریداران جدید در بازار نبود و بازار به راحتی محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی را از دست داد و پس از آن به سرعت رهسپار کانال ۲۹ هزار تومانی شد. برخی از تحلیل گران اعتقاد دارند که صحبت های «بورل» موجب شد که کمی انتظارات افزایشی در بازار تقویت شود و قیمت با فشار خریداران تا محدوده ۳۰ هزار و ۵۰ تومان پیش روی کند. اگر بازار تحت تاثیر صحبت های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزایشی شده باشد، انتظار می رود که با فروکش کردن تب هیجان، بازار در روز جاری حرکت در مسیر افزایشی را ادامه ندهد و حتی در مسیر نزولی قرار بگیرد. 

با این حال بخشی از معامله گران باور دارند که رشد قیمت دلار به واسطه برخورد دلار به حمایت ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی صورت گرفت. از نگاه آن ها بازار در شرایط کنونی نسبت به کف قیمتی، اطمینان پیدا کرده است و به همین دلیل، بازیگران ارزی با آسودگی بیشتری اقدام به خرید خواهند کرد. اگر دلار بالای محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود، می توان تا حدی اطمینان یافت که این گروه درباره کف موقت قیمت اشتباه نکرده اند.