حال خبر می‌رسد بحث اصلاح قیمت خودرو بار دیگر در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار دارد. اما بعد از این اصلاح قیمت تولید و بازار خودرو چه سمت و سویی پیدا می‌کند.