به گزارش اکوایران؛ عدم رتبه‌بندی صادرکنندگان را می توان یکی از مشکلاتی واحدهای صادراتی دانست، مشکلی که موجب شده تا صادرکنندگان در یک دسته قرار گیرند و امکان دسته بندی آنها وجود نداشته باشد. حال علیرضا‌‌ پیمان پاک با اشاره به این موضوع بر این نکته تاکید می کند که نبود رتبه‌بندی صادرکنندگان یکی از مشکلات جدی در بخش صاردات محسوب می شود، در این خصوص از اتاق بازرگانی خواستیم کمک کند تا رتبه‌بندی صادرکنندگان انجام شود چرا که اگر به دولت سپرده شود مشکلاتی ایجاد خواهد شد که نمونه آن را در رتبه‌بندی واردکنندگان مشاهده کردیم،اما با وجود اینکه از اتاق بازرگانی خواستیم که در این زمینه کمک کند این طرح ۵ ماه است که معطل اظهار نظر اتاق است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: اگر اتاق کمک کند تا این سیستم پیاده شود تأیید شفاهی رئیس‌جمهور را برای این منظور گرفته‌ام تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه‌دار ۴ تا ۵ ساله باشد، اما اکنون سیستم رتبه‌بندی و امتیازبندی نداریم و نمی‌توان یک شبه آن را حل کرد هر چند کارهای بزرگی صورت گرفته است.

کارت‌های بازرگانی با توجه به مدت زمان دریافت آن بین یک تا پنج سال اعتبار دارند. اما مدت اعتبار کارت بازرگانی برای بار اول و دوم هر کدام به مدت یکساله تمدید خواهد شد. پس از گذراندن سه دوره تمدید کارت بازرگانی، افراد در صورت نداشتن هرگونه مشکل در این سه سال می‌توانند کارت‌های بازرگانی خود بین دو تا سه سال تمدید کنند.

در ضمن افراد با دارا بود کارت بازرگانی به مدت نه سال، می‌توانند پس از گذراندن این نه سال، کارت بازرگانی خود را حداکثر تا پنج سال تمدید کنند و از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند شوند.