به گزارش اکوایران؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر هفته گذشته فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد را به گمرک اعلام کرد و پس از چند روز بررسی امروز گمرک فهرست مشمولین کاهش حقوق گمرکی را منتشر کرد. براساس فهرست اعلام شده از سوی گمرک 3400 ردیف تعرفه مشمول کاهش حقوق گمرکی می شود.

وزارت صمت اعلام کرد، برمبنای قانون الحاق یک جزء به (هــ) تبصره (7) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ردیف تعرفه‌های مربوط به مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد می شودند. این اقدام وزارت صمت موجب شد تا فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند با اجرای این طرح روند کند واردات این مواد و سایر ردیف‌های اعلام سرعت گیرد.

فهرست شماره تعرفه‌های مشمول ابلاغیه مذکور در جدول پیوست آمده است.