به گزارش اکوایران؛ داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی کشورهای « امارات متحدده عربی»، «چین»، «ترکیه»، «هند»، «آلمان»، «فدارسیون روسیه»، «سوییس»، «پاکستان»،«انگستان»  و «هلند» 10 واردکننده اصلی کالا به ایران بوده اند.

تجارت خارجی کشور در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسید که از این میان ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است.

اما در مدت زمان مورد بررسی عمده کالاهای وارداتی از چه کشورهای وارد ایران شده است؟  براساس آمار اعلام شده در این مدت بیشترین واردات از «امارات متحده عربی» صورت گرفت بطوریکه 11 میلیارد و 186 میلیون دلار ارزش واردات از این کشور بوده است. به گفته فعالان این بخش امارات یکی از پایگاه‌های صادراتی محسوب می شود و شاهراه تجاری به بسیاری از کشورها است در این میان ایران هم در نیمه مدت زمان مورد بررسی بیشترین کالای وارداتی خود را از این کشور وارد کرده است. امارات یکی از کشورهای پایلوت صادراتی محسوب می شود و به همین دلیل بخش اعظمی از کالاهای وارداتی ایران از این طریق وارد کشور می شود، روندی که هزینه‌های واردکنندگان را افزایش می دهد با این حال با توجه به شرایط موجود واردکنندگان ناچار به استفاده از این روش هستند.

کشورهای صادرکننده کالا به ایران

 با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت پس از امارات، «چین» با 9 میلیارد و 788 میلیون دلار، «ترکیه» با 3 میلیارد و 812 میلیون دلار، «هند» با یک میلیارد و 931میلیون دلار و « روسیه» با کمی بیش از یک میلیارد دلارد ۵ کشور اول مبدا واردات در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری به ایران محسوب می شوند.

اما پنج کشور دیگر که در فهرست گمرک توانسته اند بیشترین سهم از واردات کالا به کشور به عهده گیرند شامل چه کشورهای می شوند. داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که «آلمان» با صادرات یک میلیارد و 138 میلیون دلار کالا به ایران در جایگاه ششم قرار گرفته و پس از آن «سویس» با صادرات بیش از 740 میلیون دلاری در جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است. 

سهم «پاکستان» هم در صادرات کالا به ایران بیش از 616 میلیون دلار ارزیابی شد. اما سهم انگستان از واردات کالا به ایران در مدت زمان مورد بررسی برابر با 608 میلیون دلار بوده است.

 هلند هم در این مدت 531 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده است. از نکات جالب توجه در میان کشورهای واردکننده کالا به حضور 4 کشور اروپایی در میان 10 کشور اول صادرکننده کالا به کشور می توان اشاره کرد.

photo_۲۰۲۲-۱۲-۰۷_۱۳-۵۱-۲۵