به گزارش اکو ایران؛ حدود 2 هفته پیش بود که مشاور وزیر اقتصاد  اعلام کرد رصد داده‌های کارتخوان هوشمند نان نشان می‌دهد میزان آردی که به نان تبدیل می شود حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ تن است که حدود ۵ هزار تن کمتر از آرد تخصیصی روزانه در کشور است. خبری که نشان از به هدف نرسیدن این طرح دارد؛ چرا که از ابتدا مسوولین سعی داشتند تا روزنه‌های خروج آراد از شبکه توزیع را ببندند، اما با اعلام این خبر می توان گفت هدفگ‌ذاری طرح حداقل تاکنون محقق نشده است.

امروز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران با تایید ماجرای ناپدید شدن حدود 5 هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع اعلام کرد: با اجرای مرحله نخست این طرح، مشخص شد که روزانه حداقل ۵ هزار تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی‌شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود و در فاز دوم به صورت تدریجی جلوی هدر رفت گرفته خواهد شد.

خبر هدر رفت نان در حالی از سوی وزیر اقتصاد تایید شد که اتحادیه نانوایان سنتی ضمن تکذیب این خبر دلایل نامشخص بودن وضعیت 5 هزار تن آرد در کشور را به محل مصرف این میزان آراد در روز نسبت دادند.   

آرد مصرفی کجا مصرف می شود

در این خصوص بیژن نوروز مقدم آبکنار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی می گوید، فاز اول این طرح در کشور اجرایی شده اما هنوز در سطح کشور 3 هزار دستگاه خرید نان در نانوایی‌های کشور نصب نشده است و در صورتی که این نانوایی ها روزانه به طور متوسط 300 کیلوگرم نان پخت کنند یعنی روزانه آمار استفاده از 900 تن آرد در سامانه وجود ندارد.

از سوی دیگر با وجود توزیع دستگاه‌های خرید نان در نانوایی‌ها کشور هنوز آرد بر اساس آن اختصاص نمی‌یابد و تنها در انتهای هر روز گزارش این دستگاه ملاک پرداخت کمک هزینه پخت نان نانوایان قرار می‌گیرد. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در ادامه به مهاجران افغانستانی که سرانه مصرف بالای نان در کشور دارند نیز اشاره می کند که بخش اعظمی از آنها کارت بانکی ندارند و آمار آنها در سامانه دستگاه‌های خرید نان درج نمی شود و با این شرایط آرد مصرفی آنها نیز نامشخص است. به گفته آبنکار از طرفی حدود 6 میلیون نفر مهاجران افغانستانی با سرانه مصرف بالای نان در کشور وجود دارند به طوری که می توان گفت 2 برابر ایرانی‌ها مصرف دارند؛ در صورتی که هر نفر از این جمعیت روزانه 600 گرم نان مصرف کنند 3600 تن مصرف روزانه آنها نیز در سامانه ثبت نمی‌شود.