به گزارش اکوایران؛ به گفته فعالان اقتصادی بیشترین عاملى که موجب شد تا روند افزایشی بازار همچنان ادامه داشته باشد و روسیه عوارض صادراتی خود را برای این دوره افزایش دهد به اخباری اعلام شده در خصوص تمدید قرارداد کریدور غلات دریای سیاه مربوط می شود؛ قرارداد کریدور غلات ٢٧ اسفند ماه به پایان می‌رسد و هر چند پیش‌بینی می شود این قرارداد تمدید شود، اما خبر پایان زمان این دوره توانسته بر بازار اثرگذار باشد.   

براساس خبر اعلام شده از سوی وزارت کشاورزی روسیه عوارض صادراتى گندم، ذرت و جو  براى تاریخ یکم الى هفتم ماه مارچ برای گندم  به 5.275 روبل، ذرت به 2.264 روبل و جو   3.872 روبل خواهد بود که این رقم از تداوم رشد قیمت آنها دارد.

قیمت گندم در هفته گذشته، عمدتا تحت فشار عرضه از دریای سیاه بازار آرامی را داشت.  با این حال، انتظار میرود که در هفته‌های آینده شاهد نوساناتی در بازار گندم باشیم. بیشترین عاملى که می‌تواند کماکان روند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، اخباری در مورد تمدید قرارداد کریدور غلات دریای سیاه است که ٢٧ اسفند ماه به پایان می‌رسد. فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی که قرارداد تمدید شود، فشار بر قیمت گندم احتمالا ادامه خواهد داشت.  علاوه بر این، برداشت قابل توجه گندم استرالیا و روسیه احتمالا همچنان بر قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت. دیدگاه دیگرى هم در بازار وجود دارد که معتقد است تا زمانی که میزان محصول گندم نیمکره شمالی مشخص نشود، قیمت گندم در محدوده نوسانى قابل توجهى، به روند معاملات ادامه خواهد داد.

 با این حال، توجه داشته باشیم که برآورد و پیش بینى فعالان بازار بر احتمال تمدید توافق کریدور غلات خواهد بود که میتواند بر روند کاهش نسبى قیمت بازار گندم طى هفته هاى آتى، تاثیر داشته باشد.

در بازار مناقصات، اداره تامین غلات مصر GASC جهت دوره حمل هفته اول ماه آوریل، ٢٤٠ هزار تن گندم از روسیه با پایین ترین قیمت پیشنهادى در ٣١٧.٥ دلار تحویل بنادر مصر خریدارى کرد. اداره دولتى غلات ترکیه TMO هم براى هفته جارى، مناقصه خرید ٧٩٠ هزار تنى را در بازار خواهد داشت.

در زیر، روند صادرات ماهانه گندم را از ٧ صادر کننده اصلى گندم از سال ٢٠٢٠ و پیش بینى این روند در سال ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بررسى می‌کنیم.