اکوایران؛ داده‌های اعلام شده از سوی گمرک در ده ماهه سال 1401، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور بالغ بر 103 هزار تن و به ارزش 45 میلیارد و 319 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، افزایشی 2.93 درصدی در وزن و 17.66 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است. از سوی دیگر متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در 10 ماهه سال جاری، 440 دلار بوده که نسبت به 385 دلار به ازای هر تن طی 10ماهه سال گذشته، 14.31 درصد رشد داشته است.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی «ذرت دامی»، «برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق شده»، «دانه سویا تراریخته»، «گندم معمولی»، «سایر تلفن‌های هوشمند غیرمذکور»، «روغن دانه آفتابگردان»، «گوشی تلفن همراه»، «تراکتور جاده‌ای برای نیمه تریلرها» ، «جو به استثنای بذر» و «کنجاله» در میان 10 محصول با بیشترین ارزش وارداتی قرار داشته‌اند.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی «ذرت دامی»، «گندم معمولی»، «دانه سویا تراریخته»، «جو به استثنای بذر»، «برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق شده»، «کنجاله»، «روغن دانه آفتابگردان»، «تراکتور جاده‌ای برای نیمه تریلرها»، «سایر تلفن‌های هوشمند غیرمذکور» و «گوشی تلفن همراه» و در میان 10 محصول با بیشترین ارزش وارداتی قرار داشته‌اند.

ارزش واردات

وضعیت واردات محصولات غیرنفتی 

ارزیابی از روند صادرات کشور در 10ماه سال جاری نشان دهنده آن است که ارزش «ذرت دامی » دامی در مدت زمان مورد بررسی2میلیارد و 840 میلیون دلار بوده است؛ این محصول به لحاظ ارزشی نیز در جایگاه اول قرار دارد، بطوریکه در این مدت در مجموع کمی بیش از 7 میلیون تن ذرت دامی وارد کشور شده است.

از سوی دیگر رصد روند صادرات کشور در 10 ماه سال جاری نشان دهنده آن است که ارزش واردات «برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق شده» در مدت زمان مورد بررسی یک میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است که با این حجم از واردات این محصول جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. 

همچنین دادهای اعلام شده نشان می دهد ارزش وارداتی «دانه سویا تراریخته» هم براساس داده‌های اعلام شده کمی یک میلیارد و 590 میلیون دلار بوده و «گندم معمولی» وارداتی هم در مدت زمان مورد بررسی با ارزش یک میلیارد و 540 میلیون دلار جایگاه بعدی را از آن خود کرده است.

اما جایگاه پنجم در میان محصولات واراتی به چه گروهی اختصاص داشته است؟ براساس ارزیابی گمرک « سایر تلفن های هوشمند غیر مذکور» با واردات بیش از یک میلیارد و 420 میلیون دلار در این جایگاه قرار گرفته و جایگاه بعدی هم به « روغن دانه آفتابگردان» با ارزش کمی بیش از یک میلیارد دلار اختصاص داشته است.

داده‌های گمرک همچنین نشان دهنده آن است که صادرات «گوشی تلفن همراه» هم در این مدت 860 میلیون دلار بوده و ارزش « تراکتورهای جاده ا ی برای نیمه تریلرها» وارداتی هم در این مدت 800 میلیون دلار ثبت شده است.

اما براساس دادهای اعلام شده از سوی گمرک ارزش «جو به استثنای بذر» وارداتی هم در مدت زمان مورد بررسی 800 میلیون دلار بوده و ارزش «کنجاله» وارداتی هم در این مدت به 70 میلیون دلار رسید.       

حجم  واردات