سیاست گذاری پولی یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی در خصوص بهبود شرایط عملکردی اوضاع اقتصادی جامعه است. در همین رابطه بانک مرکزی به منظور گسترش محورهای توسعه اقتصادی،  خبر از اجرای توافقات میان ایران و روسیه در همکاری های پولی و بانکی داد. 

به گزارش اکو ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی, دکتر علی صالح آبادی در دیدار با الکساندر نواک، گفت: در دیدار با رئیس بانک مرکزی و وزیر توسعه اقتصادی روسیه، موضوعات متنوعی از جمله محورهای توسعه همکاری های پولی و بانکی و همچنین راهکارهای رفع برخی موانع و گسترش سرمایه گذاری مشترک بین تهران و مسکو، مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی در این زمینه حاصل شد که اجرای این توافقات بطور جدی پیگیری خواهد شد.

معاون نخست وزیر روسیه هم در این دیدار،  توسعه مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری بین تهران و مسکو را یک اولویت و ضرورت دانست و ادامه داد: روسیه در این خصوص آمادگی کامل دارد.

وی افزود: زمینه های بسیار مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور وجود دارد و تفاهم بانک های مرکزی دو کشور به منظور فراهم کردن زمینه های لازم در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کل بانک مرکزی در سفر به مسکو، همچنین با وزیر توسعه اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی روسیه دیدار کرد. موضوعات مرتبط با سرمایه گذاریهای مشترک دو کشور و همچنین راهکارهای رفع موانع و توسعه همکاری های پولی و بانکی فیمابین، از مهمترین محورهای این گفتگوها بود.

در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو همچنین مدیران ارشد برخی بانک های بزرگ روسیه با دکتر صالح آبادی ملاقات و درخصوص گسترش روابط با بانک های ایرانی گفتگو کردند.