آخرین بورس تهران

دلار و سکه روند صعودی گرفته اند در حالیکه دلار با مقاومت خود فاصله دارد درهم رکورد زده و پیشتازی می کند ناهمخوانی قیمت…
سرمایه گذاری ترنج