اما در حالی‌که انتظار می‌رفت بانک مرکزی اروپا هم نرخ بهره را افزایش دهد، هنوز بازار سیگنالی در این زمینه از این بانک دریافت نکرده‌است. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این جریان را بررسی و تحلیل کرده‌است.