به گزارش اکوایران، در معاملات روز دوشنبه گروه فراورده‌های نفتی و کک از جمله گروه‌های سبزپوش بازار بود و نمادهای پالایشیِ شپنا، شتران و شبندر در میان 20 نمادی حضور داشتند که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند. 

با این حال نمادهای پالایشی با خروج پول حقیقی مواجه بودند و گروه فراورده‌های نفتی و کک پس از گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیشترین خروج سرمایه حقیقی بازار را داشت. 

در معاملات شپنا، شتران و شبندر سهم معامله‌گران حقوقی از خریدهای این نمادهای بیش از سهم آن‌ها از فروش‌ها بود. شکاف سهم خرید حقوقی در قیاس با فروش‌ها در نماد شپنا 2 درصد، در معاملات شتران 12 درصد و برای شبندر 8 درصد بود. 

تغییر مالکیت بازار 

روز دوشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از 6 روز کاری متوالی مثبت شد و 322 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد که بیشترین میزان در 2 ماه اخیر است. بیشترین ورود پول حقیقی به سهام فولاد (شرکت فولاد مبارکه) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 71 میلیارد تومان بود. 

بیشترین ارزش معاملات

در معاملات امروز نماد شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 145 میلیارد تومان بود. 

پس از شپنا، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و شتران رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد نوری و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.