به گزارش اکوایران، بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته طی ۶ ماهه منتهی به ۲۵ خرداد سال جاری، ۱۳ نماد مشمول بندهای ۲، سه و چهار ماده یک ضوابط مذکور هستند.

آریا، بجهرم، بکهنوج، سپیدار، کگهر، لطیف، سرچشمه، شگویا، صبا، فجهان، وسپهر، ومهان و وهور نمادهای مشمول هستند. 

بازارگردانان این نمادها می‌توانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ارائه دهند.

در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده ۲ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ضروری است.

بورس