به گزارش اکوایران، در روز شنبه 25 تیر ماه تعدادی از مجامع شرکت‌های بورسی برگزار خواهد شد. سهامداران نماد اخابر (شرکت مخابرات ایران) به «مجمع عمومی عادی سالیانه» می‌روند و تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود در دستور کار سهامداران است.

سهامداران ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) نیز جلسه «مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1400» را برگزار خواهند کرد و درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود تصمیم می‌گیرند. 

سهامداران نمادهای نمرینو (ایران مرینوس)، تپولا (مهندسی مرآت پولاد)، خکار (ایرکا پارت صنعت)، کمقره (مقره سازی ایران)، کایزد (فرانسوز یزد)، زدشت (کشت و صنعت دشت خرم دره)، پشاهن (تولیدی پلاستیک شاهین)، باران (بیمه زندگی باران)، وپخش (دارو پخش)، حبندر (دریایی و بندری و کشتیرانی خط دریا بندر)، پتایر (ایران تایر) و ختور (رادیاتور ایران) نیز به مجمع عمومی عادی سالیانه می‌روند که دستور جلسه همه آن‌ها، تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود است.