به گزارش اکوایران، فروش شرکت در تیر ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل 54% افزایش و نسبت به میانگین  فروش ماه های قبل 111% افزایش را نشان می­دهد.

جمع درآمدها شرکت در این دوره 235.6 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل را  137.8 میلیارد تومان ثبت کرده است که با حدود 70 درصد رشد مواجه گردیده.

در مقابل تابلوی قیمتی سهم نشان از افت حدود 30درصدی قیمت از سقف فصل بهاری بازار را نشان می­دهد و میران افت سهم از ابتدای سال جاری کمتر از 5 درصد است.

قمیت این نماد در حال حاضر روی اعداد ابتدای سال مورد معامله قرار می­گیرد. و با رقم 1 هزار 340 تومان معامله می­شود.