علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به بررسی شاخص دلار پرداخته و توضیح داده که دلار چطوری ضعیف یا قوی خواهد شد.