نگاهی به مصاحبه های مسئولان مربوطه طی این مدت نشان می دهد که برخی از این مشکلات به دلیل کمبودهای سخت افزاری یا نرم افزاری در کشور است و تحریم ها زنجیره تامین و همکاری با شرکت های فروشنده را با مشکل مواجه کرده است.

در گفتگویی با روح الله دهقان، مدیرعامل شرکت فناوری و اطلاعات بورس به این سوال پرداخته ایم که با توجه به احتمال گشایش در روابط ایران و غرب، آیا مسئولان پیش مذاکرات لازم با شرکت های عرضه کننده محصولات تکنولوژیکی و زیرساختی بازار سرمایه را انجام داده اند که در صوت حصول توافق، نیاز به صرف زمان و معطلی فعالان بازار سرمایه نباشد؟ آیا کسی حواسش به این موضوع هست؟