برنامه بورس

تکرار تجربه سال ۸۴

عصر روز شنبه ۱۸ بهمن بود که که اعضای شورای عالی بورس گرد هم آمدند تا فکری به حال نابسامان بازار سرمایه کنند. بازاری که پس از رشد حبابی ۳۰۰ درصدی در ۵ ماه نخست سال، حال برای ۶ ماه روندی اصلاحی در پیش گرفته بود.

در نخستین جلسه این شورا که با حضور محمدعلی دهقان دهنوی برگزار شده بود، خبر رسید که قرار است موضوع دامنه نوسان مورد بحث قرار گیرد.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که خروجی جلسه ای که ۹۳ درصد اعضای آن معتقد به آثار نامبارک این محدودیت قدیمی بوده و تمایل به باز شدن دامنه نوسان سهام داشتند، نه تنها این تغییر هم راستا با سایر بورس های دنیا نیوفتاد، بلکه دامنه نوسان نامتقارن از ۲- تا ۶+ تصویب شود!

تجربه‌ای که یک بار دیگر هم در زمان ریاست حسین عبده تبریزی در سال ۸۴ و بحران شدیدی که در سمت تقاضا پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال ایجاد شده بود، هم اجرایی شده بود!

به نظر می‌رسد تصمیم گیران و سیاست‌مداران ایرانی اعتقادی به تجربیات تاریخی و عدم تکرار اشتباه ندارند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد