برنامه بورس

تصمیمات پوپولیستی یا اختراع دوباره چرخ

در این گزارش به بررسی مشکلات درون بازار و بیرون بازاری بورس کشور پرداخته‌ایم. قضاوت در مورد اثربخشی تصمیمات اخیر با توجه به مشکلات با شم

تصمیمات عجیب سازمان بورس در روزهای اخیر این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مدیران جدید با علم بر مشکلات واقعی بازار این تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند یا صرفا برای خوشایند دیگران و کاهش فشار افراد غیر کارشناس (اعم از سیاسی و غیرسیاسی) مصوباتی را به شورای عالی بورس برده و اجرایی کردند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد