برنامه بورس

شکست عادت شش ساله

بعد از چهار روز کاری در عید، امروز شاخص کانال یک میلیون وسیصد هزار را از دست داد تا کارنامه عید بعد از شش سال منفی شود.

به طور میانگین در شش سال گذشته شاخص سه درصد رشد داشته اما در عید امسال با ریزش بیش از یک درصدی مواجه بودیم. از طرف دیگر ارزش معاملات به همان میزان اسفند بود و تغییری حاصل نشد. باید دید در ادامه امسال روند بازار به روزهای خوب خود باز میگردد یا خیر.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد