برنامه بورس

خودسوزی بورس با دامنه نوسان نامتقارن

تصمیم سازمان بورس برای اعمال دامنه نوسان متقارن، شرایط بد قبلی را بدتر کرد و کار به جایی رسید که حتی ارزش معاملات خردی کمتر از هزار میلیارد تومان را هم در روزهای گذشته ثبت کردیم.

به نظر می‌رسد خودسوزی بورس مربوط به سهامداران نباشد، این بورس بود که خودسوزی کرد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد