به گزارش اکوایران؛ در این خصوص علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه گمرک به دنبال ساده سازی فرآیندهای ترخیص کالا است می گوید: در زمان حاضر هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌ها صورت گرفته و همه دستگاه‌های ذیربط با استفاده از ظرفیت قانونی تلاش می‌کنند ماندگاری کالا به کمترین زمان برسد.

مقدسی در حاشیه بازدید از گمرک بوشهر افزود: در خصوص تعیین تکلیف کالاهایی که ماندگاری دارند دستگاه‌های متعددی دخالت دارند و طبق وظایف و رسالتی که دارند باید به تعیین تکلیف این کالاها بپردازند.

 وی ادامه داد: گمرک ایران هم با توجه به شرح وظایفی که دارد هدف‌هایی را در نظر گرفته که در این خصوص بتواند با ساده سازی و ارائه تسهیلاتی که داده می شود زمینه ترخیص کالاها تسریع  شود.

مقدسی با اشاره به اینکه در ماندگاری کالاها با کاهش قابل توجهی روبرو هستیم گفت: در زمان حاضر حدود سه میلیون تن کالا داریم که ماندگاری دارند و هم اکنون  تشریفات گمرکی برخی از کالاها  در حال انجام است.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که تشریفات انجام و با ساده سازی ماندگاری کالاها کاهش یابد.