به گزارش اکوایران؛ براساس آمارها در آذر 1400 واردات از روسیه حدود 198 میلیون دلار بوده که سهم 99 درصدی از کل واردات ایران از کشورهای اتحادیه اوراسیا طی این ماه را به خود اختصاص داده است. واردات از روسیه در آذر 1400 نسبت به ماه قبل، رشد حدود 14 درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر در میان واردات از سایر کشورهای اوراسیا، افزایش بیش از سه برابری واردات از بلاروس در آذر 1400 نسبت به ماه قبل و رسیدن به ارزش حدود 942 هزار دلار است؛ هرچند همچنان از رقم مشابه در اردیبهشت 1400کمتر از 3 میلیون دلار کمتر است.  این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در آذر 1400 ،واردات از کشورهای قزاقستان و قرقیزستان نسبت به آبان 1400  به ترتیب 93.3 درصد و 29.9 درصد کاهش داشته است  و در مقابل واردات از ارمنستان افزایش یافته است.

روند واردات از اوراسیا

داده های اعلام شده از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران نشان دهنده آن است که کل واردات ایران از اتحادیه اوراسیا طی 9 ماهه 1400 ،حدود 1.3 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 50 درصد آن که معادل 645 میلیون دلار است، به «گندم معمولی» اختصاص داشته است.

واردات ایران از اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه نخست 1400 نسبت به 9ماهه نخست 1399 با افزایش 44.7 درصدی مواجه شده است. دلیل اصلی این افزایش را می توان به افزایش بیش از 18 برابری واردات «گندم معمولی» با سهم حدود 76 واحد درصدی نسبت داد. پس از «گندم معمولی»، تعرفه های «روغن دانه آفتابگردان» و «دستگاه بازگشایی قفل‌های ریموت ‌دار با تنظیم و ارسال امواج» نیز به ترتیب با سهم‌های 14 واحد درصد و 5.3 واحد درصد بیشترین اثر را در افزایش واردات طی مدت مذکور دارا بوده اند.

براساس داده های اعلام شده  متوسط قیمت وارداتی این کالا در این مدت حدود 346 دلار به ازای هر تن بوده است. دومین و سومین کالای عمده وارداتی ایران از کشورهای اوراسیا نیز طی این مدت، «روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب، خام» و «جو به استثنای بذر» بوده است که به ترتیب با واردات حدود 186 میلیون دلار و 82 میلیون دلار، سهم های 14 درصد و 6 درصد از واردات ایران از اوراسیا را تشکیل داده اند.

براساس داده های اعلام شده تنوع اقلام وارداتی ایران از اوراسیا چندان زیاد نبوده؛ به گونه ای که 30 کالای نخست وارداتی از اوراسیا سهم حدود 95 درصدی از کل ارزش واردات از این گروه کشورها را داشته است. طی مدت مورد بررسی، بیشترین سهم از واردات اوراسیا مربوط به کالاهای فصل 10 تعرفه (غالت) است. همچنین طی نه ماهه 1400 حدود 347 ردیف تعرفه هشت رقمی کالایی از اوراسیا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 84 ردیف تعرفه افزایش یافته است که این امر نشان دهنده تنوع بیشر اقلام وارداتی نسبت به 9 ماهه نخست 1399 است.

بیشترین سهم از واردات ایران به اتحادیه اوراسیا طی 9 ماهه نخست 1400 نیز به «محصولات نباتی» اختصاص داشته که 2.4 میلیاردتن از این قسمت به ارزش حدود 811 میلیون دلار، که حدود 63 درصد از ارزش واردات ایران از اتحادیه اوراسیا طی 9 ماهه نخست 1400 را به خود اختصاص داده، وارد شده است. با این حال، بیشترین ارزش واردات ایران از این قسمت، به فصل 10(غلات) اختصاص داشته که حدود 97 درصد از واردات این قسمت را تشکیل می دهد. پس از آن ( چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل ازتفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی ) و ( چوب و اشیای چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیای چوب پنبه‌ای، مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی)، به ترتیب با سهم‌های 14.4 درصد و 7.2 درصد از ارزش کل واردات ایران به اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه 1400 را به خود اختصاص داده‌ا‌ند. در این مدت، بیشترین میزان واردات ایران به چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل ازتفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی (ماشین آلات و دستگاههای برقی و اجزا و قطعات آنها است).

واردات