به گزارش اکوایران، براساس این گزارش در مدت زمان مورد بررسی «دفترچه مشق دانش آموزی 40 برگ با ارز نیمایی»، «لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی 22.5- 315.80 »، «جوجه یک روزه راس چهار منفی»، «آب معدنی بطری 1.5 لیتری» و «رب گوجه فرنگی تبرک 800 گرمی » بالاترین رشد قیمت را به خود اختصاص دادند.

ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که « دفترچه مشق دانش آموزی 40 برگ با ارز نیمایی» نیز در این مدت رشد 138.3 درصدی را تجربه کرد. قیمت هر جلد دفترچه مشق دانش آموزی 40 برگ با ارز نیمایی در مدت زمان مورد بررسی به 5 هزار و 85 تومان رسید این در حالی که در مدت مشابه سال قبل قیمت 2 هزار و 134 تومان ثبت شده است.

اما در میان محصولاتی که رشد بالای 100 درصدی داشته اند «لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی 22.5- 315.80» نیز دیده می شود. براساس آمار اعلام شده در این مدت قیمت «لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی 22.5- 315.80 » رشد 138.2 درصدی داشته و قیمت هر حلقه لاستیک به بیش از 5 میلیون و 900 هزار تومان رسید این در حالی که در مدت مشابه سال قبل قیمت هر حلقه لاستیک حدود 2 میلیون و  494 هزار تومان بوده است.

قیمت هر قطعه «جوجه یکروزه راس چهار منفی» در مدت زمان مورد بررسی به بیش از 8 هزار و تومان رسید این در حالی که در مدت مشابه سال قبل قیمت هر قطعه «جوجه یکروزه راس چهار منفی» برابر با 3 هزار و 380 تومان بود و به این طریق رشد 136.9 درصدی را ثبت کرد.

اما در میان محصولاتی که رشد بالای 100 درصدی داشته اند «آب معدنی بطری 1.5 لیتری» نیز به چشم می خورد. قیمت «آب معدنی بطری 1.5 لیتری» در آذر سال گذشته برابر با دو هزار و 594 تومان بوده که این رقم در آذر سال جاری به 5 هزار و 451 تومان رسیده و رشدی 110.1 درصدی را تجربه کرده است.

قیمت «رب گوجه فرنگی تبرک 800 گرمی» نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی بالای 100 درصد داشته است. براین اساس قیمت هر قوطی رب 800 گرمی از 14 هزار و 393 تومان به 28 هزار و 821 تومان رسید و رشدی 100.2 درصدی را ثبت کرد.